سعید شریفی نژاد

سعید شریفی نژاد
حدود دوازده سال  به صورت حرفه ای ایروبیک کار کردم و یازده دوره قهرمان کشور که شش بار به صورت انفرادی در مسابقات UFB   جهانی Team for Kidz  شرکت کردم و بهترین رنکینگی که بدست آوردم هشتم جهانی بوده و در حال حاضر در حال آماده شدن برای مسابقات World Classic  می باشم

 
© 2020 Pishgaman Tadbir Elena. All Rights Reserved.