فرشاد بیکلری

محل تولد

تهران

تاریخ تولد

۱۳۷۱/۵/۱۸
بیوگرافی
  • ۲۰سال سابقه ورزشی
  • .۱۷سال سابقه ورزش پارکور و داور و مربی بین المللی فدراسیون جهانی پارکور